Personalistika a mzdy

Informace

Daří se Vám v podnikání a Vaše firma se rozrůstá? Potřebujete přijmout nové zaměstnance? Obraťte se na nás. Zajistíme Vám všechny činnosti související s příjmem zaměstnance, zpracování mezd až po jeho odchod.

Sestavení účetní závěrky (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, možno i Cash flow). Po uzavření účetního období obdrží klient přehledně uspořádané doklady za celé období a veškeré sestavy v elektronické podobě. 

V rámci personalistiky a mezd poskytujeme následující služby: