Informace

Ceník je orientační, protože ceny jsou stanovovány vždy individuálně, po vzájemné dohodě s klientem. Při stanovení ceny záleží na množství účetních dokladů, druhu odvětví a náročnosti zpracování. Většinou jsou ceny stanovené za jednotku např. za účetní položku, fakturu, zaměstnance apod., ale je možné sjednat i paušální částku. U daňového poradenství je většinou hodinová sazba. Jsme plátci DPH.

Vedení účetnictví a daňové evidence

Vedení daňové evidence

15 – 20 Kč / položka v peněžním

Vedení účetnictví

20 – 25 Kč / položka v účetním

Pevný režijní náklad

20 – 25 Kč / položka v účetním

Zpracování účetní závěrky

3 000 Kč

Zpracování daňových tvrzení

Daň z příjmů právnických osob

Od 6 000 Kč

Daň z příjmů fyzických osob
(včetně ročních přehledů pro ZP a OSSZ)

Od 1 200 Kč

DPH (včetně přenesení daňové povinnosti)

Od 800 Kč

Daň silniční

Od 800 Kč

Daň z nemovitých věcí

Od 800 Kč

Energetické daně

Od 800 Kč

Spotřební daně

Od 800 Kč

Každé povinné podání

Od 800 Kč

Kontrolní hlášení

Od 600 Kč

Registrace k dani

Od 800 Kč

Pozn. Ceny za zapracování daňových přiznání vychází z hodinové sazby za daňové poradenství.

Jak účtujeme?

Daňovým a účetním poradenstvím je skutečné řešení situace, včetně zpracování výstupního dokumentu např. závěrečné zprávy či daňového přiznání. Započítáváme pouze produktivní hodiny, tzn. neúčtujeme čas strávený přípravou dokumentů, na cestách apod.

Poradenství

Účetní poradenství

880 Kč / hod. (pro stálé klienty zdarma)

Daňové poradenství

1 800 Kč / hod.

Mzdová a personální agenda

Nástup zaměstnance

250 Kč / zaměstnanec

Odhlášení zaměstnance

250 Kč / zaměstnanec

Měsíční agenda

od 250 Kč / zaměstnanec

Roční zúčtování daně ze závislé činnosti

od 250 Kč / zaměstnanec 

Další služby

Lektorství

1 200 / vyučovací hod.

Zpracování cestovních příkazů

100 Kč / příkaz

Zpracování vnitřních směrnic

od 1 000 Kč / směrnice

Vystavování faktur a upomínek

10 Kč / faktura (pro stálé klienty zdarma)

Zaúčtování skladového pohybu

2 Kč

Sestavení účetní závěrky (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, možno i Cash flow). Po uzavření účetního období obdrží klient přehledně uspořádané doklady za celé období a veškeré sestavy v elektronické podobě.