Informace

Ceník je orientační, protože ceny jsou stanovovány vždy individuálně, po vzájemné dohodě s klientem. Při stanovení ceny záleží na množství účetních dokladů, druhu odvětví a náročnosti zpracování. Většinou jsou ceny stanovené za jednotku např. za účetní položku, fakturu, zaměstnance apod., ale je možné sjednat i paušální částku. U daňového poradenství je většinou hodinová sazba. Jsme plátci DPH.

Vedení účetnictví a daňové evidence

Vedení daňové evidence

Při automatizovaných importech do účetního SW lze cenu stanovit individuálně

25 – 25 Kč / položka v peněžním deníku

Vedení účetnictví

Při automatizovaných importech do účetního SW lze cenu stanovit individuálně

25 – 28 Kč / položka v účetním deníku

Pevný režijní náklad

od 1 690 Kč / měsíc

Zpracování účetní závěrky

 od 3 000 Kč

Zpracování daňových tvrzení

Daň z příjmů právnických osob

Od 8 500 Kč

Daň z příjmů fyzických osob SVČ
(včetně ročních přehledů pro ZP a OSSZ)

Od 3 000 Kč

DPH (včetně přenesení daňové povinnosti)

Od 850 Kč

Daň silniční

Od 1 000 Kč

Daň z nemovitých věcí

Od 900 Kč

Energetické daně

Od 3 000 Kč

Spotřební daně

Od 3 000 Kč

Každé povinné podání

Od 1 000 Kč

Kontrolní hlášení

Od 850 Kč

Registrace k dani (kromě DPH)

Od 1 000 Kč

Registrace k DPH

Od 4 000 Kč

Pozn. Ceny za zapracování daňových přiznání vychází z hodinové sazby za daňové poradenství.

Jak účtujeme?

Daňovým a účetním poradenstvím je skutečné řešení situace, včetně zpracování výstupního dokumentu např. závěrečné zprávy či daňového přiznání. Započítáváme pouze produktivní hodiny, tzn. neúčtujeme čas strávený přípravou dokumentů, na cestách apod.

Poradenství

Účetní poradenství

1 100 Kč / hod. 

Daňové poradenství

2 100 Kč / hod.

Mzdová a personální agenda

Nástup zaměstnance

270 Kč / zaměstnanec

Odhlášení zaměstnance

270 Kč / zaměstnanec

Měsíční agenda

od 250 Kč / zaměstnanec

Roční zúčtování daně ze závislé činnosti

od 280 Kč / zaměstnanec 

Další služby

Lektorství

1 200 / vyučovací hod.

Zpracování cestovních příkazů

150 Kč / příkaz

Zpracování vnitřních směrnic

od 1 100 Kč / hod.

Vystavování faktur a upomínek

50 Kč / faktura

Zaúčtování skladového pohybu

3 Kč

Sestavení účetní závěrky (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, možno i Cash flow). Po uzavření účetního období obdrží klient přehledně uspořádané doklady za celé období a veškeré sestavy v elektronické podobě.