Účetnictví

Informace

Povinnost vést účetnictví mají podle zákona o účetnictví všechny právnické osoby i některé fyzické osoby.

Sestavení účetní závěrky (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, možno i Cash flow). Po uzavření účetního období obdrží klient přehledně uspořádané doklady za celé období a veškeré sestavy v elektronické podobě. 

V rámci účetnictví poskytujeme: