Ceník Účetnictví Kontakty Hlavní strana Mzdy Daňové poradenství
ÚČETNICTVÍ

PROFESIONÁLNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ PORADENSTVÍ

Povinnost vést účetnictví mají podle zákona o účetnictví všechny právnické osoby i některé fyzické osoby. Těmto osobám poskytujeme:


 • Zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí.
 • Účtování v cizích měnách.
 • Vystavování faktur, hlídání jejich splatnosti a vystavování příp. upomínek.
 • Vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku.
 • Vedení skladové evidence.
 • Vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest.
 • Zpracování vnitřních směrnic a postupů účtování.
 • Vyhotovení přehledů dle potřeb klienta.
 • Přebírání účetních dokladů dle vzájemné dohody.
 • Zpracování podkladů pro daňové přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení a přenesené daňové povinnosti.
 • Zpracování podkladů pro ostatní daňová přiznání (daň z příjmů, daň silniční apod.).
 • Osobní spolupráce při kontrole účetnictví státními orgány (na vyžádání firmy či podnikatele).
 • Zastupování na úřadech po vzájemné dohodě.

Sestavení účetní závěrky (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, možno i Cash flow). Po uzavření účetního období obdrží klient přehledně uspořádané doklady za celé období a veškeré sestavy v elektronické podobě. 

Vinklářství (z německého Winkelschreiberei) nebo také vinklaření či pokoutnictví je jednání, jímž někdo za peníze obstarává právní záležitosti, aniž by k tomu měl příslušné zákonné oprávnění.V oblasti daní se lze bohužel často setkat s případy, kdy ÚČETNÍ FUŠUJÍ DO ŘEMESLA DAŇOVÝM PORADCŮM A NEODBORNÝMI RADAMI NEBO DOKONCE PŘÍPRAVOU DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ OHROŽUJÍ SVÉ KLIENTY. Z tohoto důvodu vydaly profesní komory společné prohlášení a vyzývají vládu k zavedení postihu za tento neoprávněný výkon činnosti.

Provozovatel: Jana Žampachová, Lenka Hošková | Tvorba stránek : © 2017 Matyáš Tongel, Robert Tongel