Ceník Účetnictví Kontakty Hlavní strana Mzdy Daňové poradenství
MZDY

PROFESIONÁLNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ PORADENSTVÍ

Daří se Vám v podnikání a Vaše firma se rozrůstá? Potřebujete přijmout nové zaměstnance? Obraťte se na nás. Zajistíme Vám všechny činnosti související s příjmem zaměstnance, zpracování mezd až po jeho odchod.


V rámci personalistiky a mezd poskytujeme následující služby:

  • Kompletní zpracování mezd.
  • Zpracování pracovních smluv, dohod o hmotné odpovědnosti, mzdových výměrů, popisů pracovní činnosti apod.
  • Vyhotovení výplatních pásek.
  • Vyhotovení mzdových a evidenčních listů.
  • Vyhotovení platebních příkazů
  • Roční zúčtování daně z příjmů zaměstnance.
  • Příprava podkladů pro vyúčtování daně z příjmu pro FÚ.
  • Příprava podkladů pro OSSZ a zdravotní pojišťovny (přihlášení, odhlášení zaměstnance, měsíční přehledy apod.).
  • Osobní spolupráce při kontrole účetnictví státními orgány (na vyžádání firmy či podnikatele).
  • Zastupování na úřadech po vzájemné dohodě.

Sestavení účetní závěrky (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, možno i Cash flow). Po uzavření účetního období obdrží klient přehledně uspořádané doklady za celé období a veškeré sestavy v elektronické podobě. 

Provozovatel: Jana Žampachová, Lenka Hošková | Tvorba stránek : © 2017 Matyáš Tongel, Robert Tongel