Ceník Účetnictví Kontakty Hlavní strana Mzdy Daňové poradenství
EVIDENCE

PROFESIONÁLNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ PORADENSTVÍ

Povinnost vést daňovou evidenci mají podnikající fyzické osoby, které nevedou účetnictví. Těmto osobám  poskytujeme:

 • Zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí.
 • Vystavování faktur, hlídání jejich splatnosti a vystavování příp. upomínek.
 • Vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku.
 • Vedení skladové evidence.
 • Vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest.
 • Vyhotovení přehledů dle potřeb klienta.
 • Přebírání účetních dokladů dle vzájemné dohody.
 • Zpracování podkladů pro daňové přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení.
 • Zpracování podkladů pro ostatní daňová přiznání (daň z příjmů, daň silniční apod.).
 • Osobní spolupráce při kontrole daňové evidence státními orgány (na vyžádání firmy či podnikatele).
 • Zastupování na úřadech po vzájemné dohodě.

Po skončení kalendářního roku obdrží klient přehledně uspořádané doklady za celé období a veškeré sestavy v elektronické podobě. 

Provozovatel: Jana Žampachová, Lenka Hošková | Tvorba stránek : © 2017 Matyáš Tongel, Robert Tongel