Ceník Účetnictví Kontakty Hlavní strana Mzdy Daňové poradenství
CENÍK

PROFESIONÁLNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ PORADENSTVÍ

Ceník je orientační, protože ceny jsou stanovovány vždy individuálně, po vzájemné dohodě s klientem. Při stanovení ceny záleží na množství účetních dokladů, druhu odvětví a náročnosti zpracování. Většinou jsou ceny stanovené za jednotku např. za účetní položku, fakturu, zaměstnance apod., ale je možné sjednat i paušální částku. U daňového poradenství je většinou hodinová sazba. Jsme plátci DPH.


VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE

Vedení daňové evidence 15 - 20 Kč/položka v peněžním
Vedení účetnictví 20 - 25 Kč/položka v účetním

ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ

Daň z příjmů právnických osobod 6000 Kč
Daň z příjmů fyzických osob
(včetně ročních přehledů pro ZP a OSSZ)
od 1 200 Kč
DPH (včetně přenesení daňové povinnosti)od 800 Kč
Daň silničníod 800 Kč
Daň z nemovitých věcíod 800 Kč
Daň z nabytí nemovitých věcíod 800 Kč
Energetické daněod 800 Kč
Spotřební daněod 800 Kč

Pozn. Ceny za zapracování daňových přiznání vychází z hodinové sazby za daňové poradenství.Daňovým a účetním poradenstvím je skutečné řešení situace, včetně zpracování výstupního dokumentu např. závěrečné zprávy či daňového přiznání. Započítáváme pouze produktivní hodiny, tzn. neúčtujeme čas strávený přípravou dokumentů, na cestách apod.


PORADENSTVÍ

Účetní poradenství880 Kč / hod. (pro stálé klienty zdarma)
Daňové poradenství1 800 Kč / hod.

MZDOVÁ A PERSONÁLNÍ AGENDA

Nástup zaměstnance250 Kč/zaměstnanec
Odhlášení zaměstnance250 Kč/zaměstnanec
Měsíční agendaod 250 Kč/zaměstnanec
Roční zúčtování daně ze závislé činnostiod 250 Kč/zaměstnanec

DALŠÍ SLUŽBY

Lektorství1.200 / vyučovací hod.
Zpracování cestovních příkazů100 Kč/příkaz
Zpracování vnitřních směrnicod 1 000 Kč/směrnice
Vystavování faktur a upomínek10 Kč/faktura (pro stálé klienty zdarma)
Zaúčtování skladového pohybu2 Kč

Sestavení účetní závěrky (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, možno i Cash flow). Po uzavření účetního období obdrží klient přehledně uspořádané doklady za celé období a veškeré sestavy v elektronické podobě. 

Provozovatel: Jana Žampachová, Lenka Hošková | Tvorba stránek : © 2017 Matyáš Tongel, Robert Tongel